DUURZAME LOGISTIEK INDEX

 

LSI – LOGISTICS SUSTAINABILITY INDEX

 

 

24 oktober 2019 – slotevent LSI – VIL
tekst: Georges Janssens

 

 

Toen Al Gore in 2006 de film presenteerde ‘An Inconvenient Truth’, is het echte klimaatbewustzijn wakker geschud in onze wereld.
In de grafiek zien we door de jaren heen welke aanvullende waarschuwingen er zijn bijgekomen.
Noch steeds zijn we er niet allen van bewust van de gevolgen van de roofbouw die we op onze planeet uitvoeren.

 

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Afbeelding met persoon, man, vasthouden, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Steve Sel, VIL

 

SLOTEVENT LOGISTICS SUSTAINABILITY INDEX
VIL – 24  OKTOBER 2019 – GENT

 

Steve Sel, Manager Projecten en Valorisatie bij VIL, kon een honderdtal deelnemers verwelkomen en wees erop dat het uitbrengen van een ‘Logistics Sustainabililty Index - LSI’ gedragen wordt door een hele reeks van factoren.

 

Elk bedrijf is uniek waardoor het definiëren van uniforme indicatoren niet altijd even gemakkelijk is.
Ook schets hij de plaats van duurzaamheid in de cirkel die de logistieke dienstverleners en industrie omringt.

 

 


Peter Lagey

 

Peter Lagey, Manager bij Mulitmoddal Vlaanderen, onderlijnt dat duurzaamheid nu zich niet meer mag beperken tot woorden maar dat daden moeten gesteld worden.

 

Duurzame logistiek betekent dat infrastructuur, grondstoffen, middelen en mensen worden ingezet op een manier die geen schade berokkent aan mens of planeet, nu en in de toekomst.

 

Ondertussen zijn al meer dan 100 Vlaamse bedrijven er fier op om het logo van Lean en Green te dragen.
Anderzijds vormt de LSI een zware druk bij het aanhouden van dit logo.
Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)
op Lean en Green zien we hier:

 

 

Aan de hand van enkele voorbeelden stelt hij de problematiek van klimaat, milieu, mobiliteit en veiligheid naast elkaar en de juist keuze maken is een opdracht.

-een transitiebrandstof als LNG hoe weegt dit op tegen schonere diesel.
-een vermindering van CO² uitstoot versus broeikasgassen CNx.

-een circulaire economie of wegwerpverpakkingen.

 

Een modalshift voorbeeld:

 

 

 

Karen Simons

 

LSI – HULPMIDDEL VOOR EEN REËEL EN EFFECTIEF DUURZAAMHEIDSBELEID

 

Karen Simons is projectmedewerker bij VIL en zegt dat de scopebepaling de grootste uitdaging was in de ontwikkeling van de LSI.
Via een marktonderzoek verkreeg men inzichten:

-duurzaamheidsmeting bij burgers; zoals verbruik van energie en water

-enquête bij VIL-leden; elk bedrijf is uniek en daardoor moeilijk te vergelijken
-behoefteanalyse bij de projectdeelnemers; LSI moet een weerwaarde geven

 

Logo’s van de deelnemers aan het project.

 

 

Koen Mommens, onderzoeker bij MOBI VUB, schetste een framework van de LSI.
Meer dan 190 indicatoren moesten in aanmerking worden genomen en dan ook nog de onderlinge relatie ervan.

 

 

 

Mario Geens, Manager Project & Operational Development bij HAVI Logistics, zegt dat men als KMO het verschil moet durven maken door duurzaam te ondernemen.
Middels het ideeën verzamelen via de werknemers, evaluaties van vloot en chauffeur, afstellen van koelinstallaties, motivatie van de werknemers door een bonus te geven, samenwerking met scholen, e.a..
Dit alles geeft besparingen van CO² uitstoot, minder verbruik van energiebronnen, actiever afvalbeleid en een beter sociaal klimaat.

Vooral het investeren in werknemers – oprichten van een veiligheidsteam, medewerkers betrekken in bedrijfsvoering, invoeren van een 4-dagen stelsel voor arbeiders voor wie het werk is te zwaar geworden – hebben ertoe geleid dat duurzaam ondernemen een winsituatie heeft gecreëerd in het bedrijf.

 

 

 

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) manifesteert zich in een duurzaam logistiek park met een ‘future proof’ concept.   Peter Van de Putte, directeur MLSO, schetst in het kort hoe men te werk gaat in het Logistiek Park Waasland aan de hand van bedrijventerreinmanagement met gezamenlijke veiligheid, afval ophalen, facilitaire diensten, enz.  Ook het milieu krijgt aandacht door gemeenschappelijke waterinfiltratie, groene buffers, duurzaamheid in bedrijfsvoering, duurzame energie. 
Hij breekt ook een lans voor een ‘Local Energy Community -LEC’ dat moet kaderen in de door Europa aangenomen energie pakketten en die de lidstaten moeten implementeren in hun wetgeving.
Ook naar de toekomst toe is een concrete aanpak en samenwerking van de energiebezorgers een must.

 

 

Arnaud Serrien, COO Arcade Group, heeft het over duurzaam bouwen waaraan dikwijls ook een hoger kostenplaatje mee gemoeid gaat.   Heel wat meetsystemen kunnen daarbij helpen maar ook de wetgevingen dienen zich aan te passen aan de evolutie.  Duurzaam ruimtegebruik, flexibiliteit, efficiënt energiegebruik, ruimtelijke planning,… zijn maar enkele elementen waar voortaan moet naar gekeken worden.

 

 

Logistieke opportuniteiten door energie transitie: onder deze titel toont Frederik Loeckx, Managing Director bij FLUX50, vooreerst welke doelstellingen er voorgeschreven zijn door Europa voor 2020 en 2030; deze doelstellingen kunnen verschillen per regio.
Heel wat opportuniteiten dringen zich dus op om in de toekomst te kunnen voldoen aan de wellicht steeds stijgende energievraag.
Er zal nood zijn aan opslag van energie die zal moeten geput worden uit de tijdelijke overproducties.

 

 

 

 

DEBAT ‘BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST’

 

Steve Sel van Vil, ondervraagt vier panelleden over hun visie op de brandstof van de toekomst.

 

Gert Snel, CEO Snel Logistic Solutions, zegt dat het tijd is voor de volgende stap in evolueren en verbeteren.  De blauwe diesel (HVO) in de transportsector zal hierbij de volgende jaren zeker helpen.  Hij wijst er ook op dat het ‘ja maar’ verhaal best eens kan worden omgedraaid en te kijken naar de voordelen van vooruitstrevend te zijn.

 

Peter Lagey, VIL, wijst erop dat een aantal lasten, als bv kilometerheffing en accijnzen, voor iedereen hetzelfde moeten zijn.  Het zijn niet de innovaties die moeten beloond worden maar eerder diegenen niet mee willen evolueren die moeten belast worden.

 

Wouter van der Laak, Waterstofnet, verdedigt het gebruik van waterstof als brandstof van de toekomst.   Zowel de installatie van een ‘fuel cell’ in voertuigen (vrachtwagens) als de opslag in batterijen verdienen onze aandacht.

 

Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu, pleit ervoor dat de nul emissie als absolute doelstelling moet worden gehouden.  De stappen ernaartoe moeten goed bestudeerd worden.

 

Katrien Simons van VIL onderstreept tot slot dat LSI ertoe bijdraagt om in de toekomst een efficiënt beleid te voeren en dankt de sprekers en deelnemers aan het project ervoor.